Faculty of Fine ArtsGraphic Art and Design

Graphic Art and Design

Genel Bilgiler

Deneysel düşünce temeli üzerine kurulan Grafik Bölümü, Bauhaus Eğitim Sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 1957’de açılan ilk beş bölümünden biridir. Bölüm eğitime Alman öğretim üyeleri tarafından başlamıştır. İlk yıllarda eğitim veren öğretim üyeleri arasında Boris Niemann, Dr. Karl Schlamminger, Mustafa Aslıer, İlhami Turan, Barbaros Gürsel, Güler Ertan, Selahattin Ganiz, Mehmet Erem, Vehbi Yazgan, Sinan Baykurt gibi isimler yer almıştır .

Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş, kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirmek ve özgün bir tasarımcı kimliği oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Kurum mezunu grafik tasarımcılar ülke standartlarının yükselmesinde önemli rol oynamaktadırlar .

Bölüme kayıt yaptırma hakkı kazanmış adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ise alanında lisans derecesi verilir.

Bölümün eğitim programları çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü Reklam Grafiği ve Serbest Grafik olmak üzere iki sanat dalından oluşur. Bölüm Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve İllüstrasyon, Yazı – Tipografi, Bilgisayarla Tasarım, Özgün Baskıresim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema – TV Grafiği, Fotoğraf gibi görsel iletişim konularına giren disiplinlerin yanı sıra, Türk Sanatı, Reklamcılık Bilgileri, Düşünce Tarihi ve Yabancı Dil gibi teorik derslerle de desteklenir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanısıra, grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur. Birinci sınıflarda Temel Sanat Eğitim ve Yazı – Tipografi derslerinde öğrencilerin çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri, buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. İkinci sınıfta Bilgisayarla Tasarım derslerinin yanısıra, çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teori ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda seçmeli proje dersleri ile öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun alanlarda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun olarak disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri ve bitmiş tasarımlarda doğru mesajlar vermenin yanısıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim her öğrencinin bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile biter. Özgün Baskı Resim, Yayın Grafiği, Semiyotik Tasarım, Reklam İllüstrasyonu, Serbest İllüstrasyon, Yazı Tasarımı, Tipografi Tasarımı, STV Grafiği, Fotoğraf dersleri 3ncü ve 4ncü sınıflarda seçmeli ders kapsamında bölüm öğrencilerinin yanısıra fakültenin diğer bölümlerine açık olarak sürdürülür.

Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi Reklam Grafiği, Serbest Grafik alanına giren çeşitli stüdyolarda ve bilgisayar, fotoğrafi ve özgünbaskı atölyelerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilir. Bölüm en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Bin’i aşan mezunumuz estetik ve işlevsel tasarımları ile Türk Grafik sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yönetmenliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.

Bu program mezunları; ilgili tasarım alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedya alanlarında tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak ya da serbest çalışabilirler.