Güzel Sanatlar FakültesiGrafik

Grafik

Genel Bilgiler

Tarihçe

Bölümümüz, Bauhaus Eğitim Sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 1957 yılında açılan ilk beş bölümünden biridir. İlk yıllarda eğitim veren Boris Niemann, Dr. Karl Schlamminger gibi Alman öğretim üyeleri dışında Mustafa Aslıer, İlhami Turan, Barbaros Gürsel, Güler Ertan, Mehmet Erem, Vehbi Yazgan, Sinan Baykurt, Fevzi Karakoç, Selahattin Ganiz, Aykut Özbay, Bekir Kantarcıoğlu, Niyazi Gündüz gibi isimler de ders vermişlerdir.

Bölümün Amacı

Grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş, kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmek bölümün başlıca amaçları arasındadır. 

Eğitim

Bölümümüzde kadrolu öğretim üyeleri dışında ayrıca grafik tasarımın çeşitli disiplinlerinde yer alan uzman kişiler de ders vermektedir. Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur. Eğitim programları çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilmektedir. Grafik Bölümü müfredatı Reklam ve Yayın Grafiği olmak üzere iki ana eksen üzerine oluştulmuştur. İlk yıl Temel Sanat Eğitimi dersinin yanısıra Yazı ve Kaligrafi gibi temel bölüm dersleri verilmektedir. İkinci yılda Tipografi, Grafik Şekillendirme, Grafik Tasarıma Giriş, İllüstrasyona Giriş, Grafik Resim, Sembol ve Anlam Yaratma ile Özgün Baskıresme Giriş gibi temel bölüm dersleri verilmeye devam edilmektedir. Üçüncü yıla gelindiğinde temel bölüm derslerinde edinilen bilgilerin kullanılacağı Reklam ve Yayın Grafiği proje dersleri başlamaktadır. Bu derslerin yanısıra Multimedya, Web Tasarımı, STV Grafiği, Süreli Yayın Grafiği, Ambalaj Tasarımı, Video Yapım, Çocuk Kitapları İllüstrasyonu gibi seçimlik sanat ve tasarım dersleri de bölüm 3. ve 4. sınıf müfredatında yer almaktadır. Öğrenci son yılda ise diploma projesi derslerinde hazırlayacağı çalışmalar ile mezun olma yetisini kazanır. Müfredatda yer alan uygulamalı dersler dışında bölüm teorik dersleri ve diğer kültür dersleri ile öğrencinin alana dair teknik ve kültürel bilgisi de geliştirimektedir.

Bin’i aşan mezunumuz estetik ve işlevsel tasarımları ile ülkemizde grafik tasarım standartlarının yükselmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli roller oynamaktadırlar. Günümüzde en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında da sanat yönetmenliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.

Bu sayfa Grafik tarafından en son 02.04.2018 09:30:20 tarihinde güncellenmiştir.