Güzel Sanatlar FakültesiGrafik

Grafik

Danışman ve Koordinatör Öğretim Elemanları

1. Sınıf Danışmanı: Öğr. Gör. Ali Can Metin

2. Sınıf Danışmanı: Doç. Ardan Ergüven

3. Sınıf Danışmanı: Arş. Gör. Hande Akgün

4. Sınıf Danışmanı: Öğr. Gör. Yusuf Ziya Aygen

 

Erasmus Koordinatörü: Doç. Ardan Ergüven

 

Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu

 

Çift Anadal / Yan Dal Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Cem Kara

Bu sayfa Grafik tarafından en son 30.03.2018 10:04:20 tarihinde güncellenmiştir.